NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Thạc sĩ Đào Thái Bình
  Monday, 26/01/2015 | 05:43.

  Thạc sĩ Đào Thái Bình có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng, từng làm việc ở vị trí Giám đốc Logistic của công ty Kinh Đô Miền Bắc và trưởng phòng logistic của công ty Pesico Việt Nam, Thạc sĩ đã giúp quản trị và vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

  Thế mạnh của Thạc sĩ Bình là hoạch định và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tìm nguồn cung, mua hàng, sản xuất và tất cả các hoạt động quản trị logistics.

  Hiện nay, Thạc sĩ Bình đang là chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng của Viện Nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp.

  TOP