NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thư
  Monday, 26/01/2015 | 05:47.

  Bà Nguyễn Thị Anh Thư có nhiều năm kinh nghiệm về là xây dựng, triển khai, theo dõi việc thực thi chiến lược; giao việc, đánh giá thành tích; vận hành hệ thống quản trị trong công ty.
  Sinh năm 1978, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh EMBA và hiện đang là Nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế quốc dân.
  NCS Thư hiện là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị chiến lược, BSC và KPI tại IBS.

  TOP