NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Th.s Luật sư Nguyễn Hữu Thành
  Monday, 26/01/2015 | 09:55.

  Luật sư Nguyễn Hữu Thành là chuyên gia tư vấn chính và là đồng sáng lập Viện nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp. Luật sư đă có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật cho các doanh nghiệp liên quan đến quản lý dự án đầu tư, thu hồi giải phóng mặt bằng, kiện toàn và thực hiện hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản; tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát pháp lý hợp đồng, văn bản chứng từ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về lĩnh vực tái cấu trúc, Ông có thế mạnh về kiện toàn bộ máy và xử lý các bài toán về nhân sự; xây dựng lực lượng bảo vệ, quản lý tài sản. Ông cũng là người có khả năng tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý trong hoạt động quảng cáo, khuyến mại, an toàn vệ sinh thực phẩm

  TOP