NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
  Monday, 26/01/2015 | 08:55.

  Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1982, tốt nghiệp ngành Kinh tế Kế hoạch tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2004, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế kế hoạch năm 2008 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013.

  Ông là chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tiễn quản trị điều hành doanh nghiệp với thế mạnh chuyên sâu về tư vấn xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân tài và tái cấu trúc doanh nghiệp.

  TOP