NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Tiến sĩ Trần Quốc Việt
  Monday, 26/01/2015 | 05:41.

  Tiến sĩ, Viện trưởng Trần Quốc Việt đã có 18 năm kinh nghiệm điều hành công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng (FMCG), làm việc tại Tập đoàn Kinh đô từ năm 2004 với cương vị Tổng giám đốc Kinh Đô Miền Bắc, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kinh Đô, ông đã lãnh đạo công ty đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua. Trước đó ông có 9 năm làm việc tại công ty Biti’s với cương vị là Phó Tổng Giám Đốc. Ông còn thực hiện đồng thời các vai trò là Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam; Ủy viên BCH hội khoa học kinh tế Hà Nội; Uỷ viên BCH hội kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam; Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn chiến lược, quản trị kinh doanh.

  TOP