TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Đội ngũ chuyên gia

  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Thứ hai, 26/01/2015 | 05:42.

  Sơ lược bản thân 

  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 25 tháng 6 năm 1979
  Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Trình độ học vấn

  • Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Viện Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về Tái cấu trúc tổ chức, Thu hút và giữ nhân tài, Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp, Phát triển nhân sự chủ chốt, Kỹ thuật xây dựng hệ thống thang bảng lương, Phát triển quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

  Kinh nghiệm công tác

  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nguồn nhân lực với vai trò là Giám đốc Nhân sự và chuyên gia tư vấn về Quản trị nguồn nhân lực và Tái cấu trúc. Thạc sĩ Thủy đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc đồng thời phụ trách dịch vụ tư vấn về Nhân sự và Tái cấu trúc của IBS. Thế mạnh của Thạc sĩ Thủy là thiết kế tổ chức, xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, chuyển đổi nhân sự, quản lý hiệu quả công việc, thiết kế chính sách đãi ngộ, hoạch định đội ngũ kế cận và phát triển nhân tài.

  Lĩnh vực tiêu biểu

  • Tuyển dụng nhân sự cấp cao
  • Xây dựng khung năng lực, hệ thống đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch kế nhiệm
  • Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi
  • Xây dựng các chính sách, quy trình vận hành cho lĩnh vực hành chính nhân sự.

  Thông tin liên hệ

  Điện thoại: 0987258586
  Email: thuynt@ibs.org.vn

  TOP