TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Dịch vụ

  Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp
  Thứ năm, 05/02/2015 | 11:52.

  Đang cập nhật

  nghiên cứu khác

  TOP