TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Nghiên cứu

  Nhóm tác giả giới thiệu 21 tình huống bán hàng và tiếp thị mô phỏng tổng quát các tình huống và ứng xử của CEO người thuyền trưởng chèo lái con tàu đi đến thành công. Các tình huống có tính chất minh họa và liên tưởng tới những thực tế diễn ra trong hoạt động kinh doanh liên quan tới nhiều lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh. Các tình huống bao gồm:

  - 06 tình huống thương hiệu, trong các tình huống viện dẫn lý thuyết về (1) ma trận thương hiệu và sản phẩm; (2) truyền thông marketing; (3) tái định vị sản phẩm thương hiệu; (4) kinh doanh thương hiệu; (5) nhượng quyền thương hiệu; (6) lựa chọn thương hiệu sau M&A.

  - 04 tình huống sản phẩm bao gồm (1) chiến lược sản phẩm; (2) phát triển sản phẩm; (3) phát triển sản phẩm công nghệ mới; (4) lựa chọn sản phẩm thời khủng hoảng.

  - 03 tình huống giá cả bao gồm (1) chiến lược gia; (2) giá bán sản phẩm trên kênh; (3) mất cạnh tranh về giá.

  - 04 tình huống kênh phân phối trong đó viện dẫn lý thuyết về (1) chiến lược phân phối; (2) xây dựng hệ thống bán lẻ trực tiếp; (3) hệ thống phân phối; (4) xây dựng kênh phân phối.

  - 04 tình huống kinh doanh khác bao gồm (1) chọn địa điểm kinh doanh; (2) cạnh tranh thị trường Mỹ; (3) tìm lối thoát để tồn tại; (4) khủng hoảng thị trường

  TOP