TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Đội ngũ chuyên gia

  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Ngọc
  Thứ hai, 09/02/2015 | 05:50.

  Sơ lược bản thân 

  Họ và tên: NGUYỄN THANH NGỌC
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 26 tháng 8 năm 1979
  Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

  Trình độ học vấn

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Cử nhân kinh tế đầu tư - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Kinh nghiệm công tác

  • Chuyên gia tài chính và đánh giá nội bộ Viện nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp.
  • Quản lý và kiểm soát tài chính kế toán cho tổ chức phi chính phủ - Trung tâm phát triển nông thôn bền vững SRD.
  • Trưởng nhóm kiểm toán – công ty Kiểm toán Mazars Việt Nam.

  Kinh nghiệm về tư vấn

  • Đã từng thực hiện kiểm toán thành công các chương trình và dự án của tổ chức UNDP tại Việt Nam, Campuchia và Srilanka trong các năm từ 2008 đến 2010.
  • Thực hiện kiểm toán và đánh giá nội bộ các công ty FDI nước ngoài tại Việt Nam như Hyder consulting, Japfa, Kane package, Tam Son international..
  • Đã từng tư vấn và đào tạo về quản lý tài chính cho các dự án phát triển như dự án VM035 “Dự án nâng cao năng lực cho đồng bào thiểu số tại Bắc Kạn” tài trợ bởi tổ chức Cordaid Hà Lan; Dự án VM037 “Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam vì sinh kế cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc” tài trợ bởi tổ chức Manos Unidas Tây Ban Nha...

  Thông tin liên hệ

  Điện thoại: 0913371319
  Email: ngocnt@ibs.org.vn

   

  TOP