TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Các chương trình CEO - chìa khóa thành công tiến sĩ Trần Quốc Việt tham gia

  Thứ tư, 01/07/2015 | 11:29

   Nhân sự thời hội nhập - Xung đột cũ - mới

  Phát sóng ngày 14/6 và 21/6 năm 2015

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ tư, 17/06/2015 | 09:24

  Chiến lược cạnh tranh - Thay đổi để thích nghi

  Phát sóng ngày 26/4 và 3/5 năm 2015

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 01:54

  Chiến lược cạnh tranh - Mất nguồn nguyên liệu truyền thống

  phát sóng ngày 18/1/2015 và 25/1/2015

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 01:54

  Chiến lược cạnh tranh - Mất thị trường truyền thống

  phát sóng ngày 4/1/2015 và 11/1/2015

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 01:55

  Bài toán cạnh tranh - Lựa chọn khó khăn

  phát sóng ngày 16/11/2014 và 23/11/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 01:59

  Quyền lợi người tiêu dùng - Đối phó với hàng nhập giá rẻ

  phát sóng ngày 24/8/2014 và 31/8/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 02:04

  Truyền thông - Thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu cá nhân

  phát sóng ngày 8/6/2014 và 15/6/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ bảy, 13/06/2015 | 02:07

  Hậu khủng hoảng - Quan hệ khách hàng

  phát sóng ngày 25/5/2014 và 1/6/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:11

  Giải pháp vượt qua khủng hoảng - Chiến lược cạnh tranh

  phát sóng ngày 16/3/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  TOP