TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Các chương trình CEO - chìa khóa thành công tiến sĩ Trần Quốc Việt tham gia

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:16

  Giải pháp vượt qua khủng hoảng - Bài toán nhân sự

   phát sóng ngày 9/3/2015

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:21

  Giải pháp vượt qua khủng hoảng - Chiến lược kinh doanh

  phát sóng ngày 2/3/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:25

  Giải pháp vượt qua khủng hoảng - Bài toán tài chính

   phát sóng ngày 23/2/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:31

  Toàn cầu hóa trên sân nhà - Chiến lược cạnh tranh

   phát sóng ngày 16/2/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:35

  Toàn cầu hóa trên sân nhà - Chiến lược sản phẩm

  phát sóng ngày 9/2/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:38

  Toàn cầu hóa trên sân nhà - Đối tác trở mặt

  phát sóng ngày 26/1/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:40

  Toàn cầu hóa trên sân nhà - Đối đầu hay liên kết

  phát sóng ngày 19/1/2014

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:44

  Chiến lược Chuỗi cung ứng - Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

  phát sóng ngày 10/11/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:49

  Chiến lược Chuỗi cung ứng - Giải pháp Logistics

  phát sóng ngày 3/11/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  TOP