TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Các chương trình CEO - chìa khóa thành công tiến sĩ Trần Quốc Việt tham gia

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:52

  Chiến lược Chuỗi cung ứng - Bài toán hệ thống phân phối

  phát sóng ngày 27/10/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 02:56

  Chiến lược Chuỗi cung ứng - Bài toán nguồn cung ứng

  phát sóng ngày 20/10/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:00

  Tái khởi nghiệp thời khủng hoảng - Tái cấu trúc tài chính

  phát sóng ngày 10/6/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:03

  Tái khởi nghiệp thời khủng hoảng - Tái cấu trúc nguồn nhân lực

  phát sóng ngày 29/9/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:28

  Tái khởi nghiệp thời khủng hoảng - Lựa chọn phân khúc thị trường

    phát sóng ngày 22/9/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:28

  Tái khởi nghiệp thời khủng hoảng - Lựa chọn sản phẩm chiến lược

   phát sóng ngày 15/9/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:29

  Quản trị thương hiệu - Kinh doanh thương hiệu

   phát sóng ngày 11/8/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:29

  Quản trị thương hiệu - Khủng hoảng Truyền thông

   phát sóng ngày 21/7/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:32

  Quản trị thương hiệu - Quản trị nhượng quyền thương hiệu

   phát sóng ngày 14/7/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  TOP