TIN MỚI NHẤT

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Các chương trình CEO - chìa khóa thành công tiến sĩ Trần Quốc Việt tham gia

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:30

  Mua bán và sáp nhập - Đối tác liên doanh đòi tăng vốn

   phát sóng ngày 9/6/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:31

  Mua bán và sáp nhập - Khủng hoảng nhân sự hậu sáp nhập

   phát sóng ngày2/6/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:31

  Mua bán và sáp nhập - Tìm lựa chọn trong lối hẹp

   phát sóng ngày 26/5/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  Thứ sáu, 12/06/2015 | 03:32

  Mua bán và sáp nhập - Bỏ thêm vốn hay buông xuôi

   phát sóng ngày 19/5/2013

  (bản quyền: Tổ hợp truyền thông Hoàng Gia)

  TOP