NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Thạc sĩ Phan Văn Minh
  Monday, 26/01/2015 | 05:45.

  Thạc sĩ Phan Văn Minh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales & Marketing, làm việc tại Tập đoàn Kinh Đô với cương vị Phó tổng giám đốc Kinh đô Miền Bắc phụ trách Kinh doanh, đồng thời đảm nhiệm vị trí trưởng SBU của Tập đoàn Kinh Đô. Thạc sĩ Minh phụ trách dịch vụ tư vấn về Sales và Marketing của IBS. Thế mạnh của Thạc sĩ Minh là lập chiến lược kinh doanh và marketing, thiết lập hệ thống phân phối, chính sách vận hành kinh doanh, phát triển lực lượng bán hàng.

  TOP